Skip to main content

Voor een goede gewasopbrengst en een vruchtbare bodem

Circulaire meststoffen voor een duurzame bodem.

Met de Stelt landbouwmethode zetten we in op circulaire meststoffen. Om deze goed in te zetten en hun werk te laten doen, moet de bodem vitaal zijn. En daarvoor is er voldoende organische stof nodig. Om de organische stof op peil te houden, moet u de bodem voeden met organische stof uit Stelt bodemverbeteraars. Ook mineralen zijn essentieel. Dierlijke mest is hiervoor de beste oplossing. Daarom biedt Stelt varkensdrijfmest, rundveedrijfmest en kalverdrijfmest. Zo bouwen we samen aan de juiste basis voor de bodem.

Om gewassen goed te laten groeien heeft u ook aanvullende bemesting nodig in de vorm van kali- en stikstofmeststoffen. Ook hierop bieden we een antwoord. Met onze varianten aanvullende bemesting spelen we in op de benodigdheden van de diverse soorten gewassen. We bieden dus een compleet pakket om uw bodem vitaal te houden. Nu en morgen.

Met onze bemesting houden we uw perceel in topconditie.

De bodem bestaat uit minerale gronddeeltjes, organische stof, lucht en water. Hierbij kan de vorm en grootte van de minerale gronddeeltjes verschillen, waardoor de bodem op uw perceel niet overal hetzelfde is. Ook de hoeveelheid aan organische stof, pH en nutriënten zijn niet op elke plek van het perceel gelijk. Toch moet u de variatie in de bodemsamenstelling nauwkeurig in beeld hebben om de teelt en opbrengst te optimaliseren. Zo kunnen we op specifieke plaatsen bemesten. Natuurlijk helpen we u daar graag bij. Dat doen we met onderstaand stappenplan:

  1. Bodemscan: met een bodemscan krijgen we inzicht in de samenstelling van de bodem. Door het gebruik van passieve gammasensoren krijgen we een vlakdekkende beschrijving van de bodemtextuur. Niet alleen bovengronds maar ook in de bodem.
  2. Bodemanalyse: met bodemscans maken we een analyse van het perceel. De verkregen data wordt verwerkt met GIS software. Met als resultaat een bodemkaart waarmee we op specifieke plaatsen kunnen bemesten.
  3. Taakkaarten: zodra we helder hebben wat uw perceel nodig heeft, zullen we met behulp van de bodemkaart de taakkaart maken en zo bemesten op plaatsen waar dat nodig is. We zorgen voor de juiste producten, mineralen en meststoffen voor de bodem en het gewas.

Geavanceerde machines voor maximaal resultaat.

We zetten geavanceerde machines in om de meststoffen te verspreiden. Daarmee garanderen we een minimale belasting van de grond en een maximale werking en verspreiding. We houden de bodemstructuur intact, terwijl we de meststoffen efficiënt en uiterst nauwkeurig verdelen.

Onze geavanceerde machines zijn voorzien van (rups)banden die de ondergrond zo min mogelijk belasten en structuurbederf voorkomen. De apparatuur die we gebruiken om te doseren kent innovatieve technieken zoals RTK GPS: nauwkeuriger bestaat niet.

Met ons moderne wagenpark kunnen we voor elk perceel de juiste machine inzetten. Zo behouden we de bodemstructuur, zorgen we voor een optimaal rendement en voorkomen we eventuele overlap. Zelfs bij slecht zicht door mist of bij nacht.

Daarom kiest u voor Stelt.

30 jaar ervaring
Uniek in onze aanpak
Lange termijn partnerships
Voorlopen door te innoveren

Waar zijn onze meststoffen te verkrijgen?

Onze producten zijn in heel Nederland verkrijgbaar via gespecialiseerde, deskundige toeleveranciers. Zij adviseren u graag over het meest optimale bemestingsplan.

Wederverkopers

De innovatieve technieken van Stelt helpen ons bij de bedrijfsvoering.

Zo’n 15 jaar geleden maakte akkerbouwer Pieter Evenhuis kennis met Stelt. En niet veel later werkte Stelt op grote schaal met Evenhuis samen. Nog steeds zorgt Stelt voor de bemesting van zo’n 70 procent van de percelen van Evenhuis.

Lees het hele verhaal