Skip to main content

Omdat een goede bodemverbeteraar de bodem optimaal voedt.

Daarom bodemverbeteraars van Stelt.

Om gewassen optimaal te laten groeien, is een vitale bodem een basisvoorwaarde. Onze bodemverbeteraar kent de meest effectieve organische stof om de bodem te voeden. Ook de structuur van de bodem moet optimaal zijn. Hiervoor leveren we de beste calcium meststoffen.

Waar te verkrijgen

Resultaten.

  • Vitaal bodemleven
  • Betere vochthuishouding
  • Goede bewerkbaarheid
  • Betere kwaliteit met hogere opbrengsten

Bodem verbeteraars.

Bodemverbeteraars zijn meststoffen die een gunstige invloed hebben op de vitaliteit van de bodem. Hiervoor moet u de organische stof in de juiste bezetting van het kleihumuscomplex op peil houden. Daarom biedt Stelt verschillende bodemverbeteraars aan.

Compost

Compost is één van de meest effectieve organische meststoffen. Het houdt de organische stofbalans op peil en in evenwicht. Compost past dan ook uitstekend in de kringlooplandbouwmethode.

Bodemverbeteraars Compost

Org. StofNP205K2O
Vette compost1706,03,26,3
GFT compost2259,03,87,8
Groencompost1504,51,53,0
Contact opnemen

Kalkmeststoffen

Ook een goede PH-waarde en de juiste structuur helpen de bodem optimaal vitaal te houden. Om dit positief te beïnvloeden kunt u gebruikmaken van Stelt kalkmeststoffen. Vooral de meststof gips helpt om de kleistructuur te bevorderen. Daardoor wordt de grond beter bewerkbaar.

Bodemverbeteraars Kalkmeststoffen

NP205CaOS03
Gips--250350
Kalk--300-
Betacal Flow2,258170-
Calhix FLow --270-
Contact opnemen

Met onze bemesting houden we uw perceel in topconditie.

De bodem bestaat uit minerale gronddeeltjes, organische stof, lucht en water. Hierbij kan de vorm en grootte van de minerale gronddeeltjes verschillen, waardoor de bodem op uw perceel niet overal hetzelfde is. Ook de hoeveelheid aan organische stof, pH en nutriënten zijn niet op elke plek van het perceel gelijk. Toch moet u de variatie in de bodemsamenstelling nauwkeurig in beeld hebben om de teelt en opbrengst te optimaliseren. Zo kunnen we op specifieke plaatsen bemesten. Natuurlijk helpen we u daar graag bij. Dat doen we met onderstaand stappenplan:

  1. Bodemscan: met een bodemscan krijgen we inzicht in de samenstelling van de bodem. Door het gebruik van passieve gammasensoren krijgen we een vlakdekkende beschrijving van de bodemtextuur. Niet alleen bovengronds maar ook in de bodem.
  2. Bodemanalyse: met bodemscans maken we een analyse van het perceel. De verkregen data wordt verwerkt met GIS software. Met als resultaat een bodemkaart waarmee we op specifieke plaatsen kunnen bemesten.
  3. Taakkaarten: zodra we helder hebben wat uw perceel nodig heeft, zullen we met behulp van de bodemkaart de taakkaart maken en zo bemesten op plaatsen waar dat nodig is. We zorgen voor de juiste producten, mineralen en meststoffen voor de bodem en het gewas.

Geavanceerde machines voor maximaal resultaat.

We zetten geavanceerde machines in om de meststoffen te verspreiden. Daarmee garanderen we een minimale belasting van de grond en een maximale werking en verspreiding. We houden de bodemstructuur intact, terwijl we de meststoffen efficiënt en uiterst nauwkeurig verdelen.

Onze geavanceerde machines zijn voorzien van (rups)banden die de ondergrond zo min mogelijk belasten en structuurbederf voorkomen. De apparatuur die we gebruiken om te doseren kent innovatieve technieken zoals RTK GPS: nauwkeuriger bestaat niet.

Met ons moderne wagenpark kunnen we voor elk perceel de juiste machine inzetten. Zo behouden we de bodemstructuur, zorgen we voor een optimaal rendement en voorkomen we eventuele overlap. Zelfs bij slecht zicht door mist of bij nacht.