Skip to main content

Omdat een goede basisbemesting het bodemleven optimaal voedt.

Daarom dierlijke meststoffen van Stelt.

Omdat we dierlijke meststoffen in grote hoeveelheden opslaan, beschikken we altijd over voldoende homogene mest voor elke periode. Maakt u gebruik van de homogene dierlijke mest van Stelt, dan voorzien we u altijd in de bemestingsbehoefte.

Waar te verkrijgen

Resultaten.

  • Lagere kosten
  • Langere duurwerking
  • Past in de landbouwkringloop

Dierlijke meststoffen.

Meststoffen van dierlijke oorsprong noemen we organische meststoffen. Deze meststoffen leveren noodzakelijke nutriënten voor de landbouwgrond. Dierlijke mest zorgt voor de grootste aanvoer van de hoofdelementen stikstof en fosfaat.

Varkensdrijfmest

Binnen de akkerbouw is het gebruik van varkensdrijfmest een ideale manier om mineralen uit mest effectief te benutten. Wel moet u zorgen voor de juiste toepassing om optimaal resultaat te behalen. Varkensdrijfmest is als basismeststof geschikt voor de teelt van elk gewas.

NP2O5K2O
Drijfmest vleesvarkens6,53,86
Contact opnemen

Rundveedrijfmest

Rundveedrijfmest heeft een gunstige stikstof- en fosfaatverhouding en een hoog gehalte aan kali en organische stof. Het maakt rundveedrijfmest tot een uitstekende basismeststof voor teelt die meer tijd nodig heeft, zoals suikerbieten.

NP2O5K2O
Drijfmest rundvee41,54,8
Contact opnemen

Kalverdrijfmest

Kalverdrijfmest is een bewerkte dierlijke mestsoort waarbij de mineralen op de meest effectieve wijze worden ingezet. De wateroplosbare nutriënten zorgen voor een snelle en doeltreffende opname in de plant. De mestsoort kan op maat worden aangepast door stikstof en kali toe te voegen. Kalverdrijfmest is bij uitstek geschikt voor de teelt van hoogwaardige gewassen als aardappelen, uien en wortelen.

NP2O5K2O
Drijfmest kalveren62,75,8
Contact opnemen

Met onze bemesting houden we uw perceel in topconditie.

De bodem bestaat uit minerale gronddeeltjes, organische stof, lucht en water. Hierbij kan de vorm en grootte van de minerale gronddeeltjes verschillen, waardoor de bodem op uw perceel niet overal hetzelfde is. Ook de hoeveelheid aan organische stof, pH en nutriënten zijn niet op elke plek van het perceel gelijk. Toch moet u de variatie in de bodemsamenstelling nauwkeurig in beeld hebben om de teelt en opbrengst te optimaliseren. Zo kunnen we op specifieke plaatsen bemesten. Natuurlijk helpen we u daar graag bij. Dat doen we met onderstaand stappenplan:

  1. Bodemscan: met een bodemscan krijgen we inzicht in de samenstelling van de bodem. Door het gebruik van passieve gammasensoren krijgen we een vlakdekkende beschrijving van de bodemtextuur. Niet alleen bovengronds maar ook in de bodem.
  2. Bodemanalyse: met bodemscans maken we een analyse van het perceel. De verkregen data wordt verwerkt met GIS software. Met als resultaat een bodemkaart waarmee we op specifieke plaatsen kunnen bemesten.
  3. Taakkaarten: zodra we helder hebben wat uw perceel nodig heeft, zullen we met behulp van de bodemkaart de taakkaart maken en zo bemesten op plaatsen waar dat nodig is. We zorgen voor de juiste producten, mineralen en meststoffen voor de bodem en het gewas.

Geavanceerde machines voor maximaal resultaat.

We zetten geavanceerde machines in om de meststoffen te verspreiden. Daarmee garanderen we een minimale belasting van de grond en een maximale werking en verspreiding. We houden de bodemstructuur intact, terwijl we de meststoffen efficiënt en uiterst nauwkeurig verdelen.

Onze geavanceerde machines zijn voorzien van (rups)banden die de ondergrond zo min mogelijk belasten en structuurbederf voorkomen. De apparatuur die we gebruiken om te doseren kent innovatieve technieken zoals RTK GPS: nauwkeuriger bestaat niet.

Met ons moderne wagenpark kunnen we voor elk perceel de juiste machine inzetten. Zo behouden we de bodemstructuur, zorgen we voor een optimaal rendement en voorkomen we eventuele overlap. Zelfs bij slecht zicht door mist of bij nacht.