Skip to main content

Van reststof
Naar meststof

Wat is de Stelt landbouw­methode?

Bij de Stelt landbouwmethode is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk, wordt bijgedragen aan de verbetering van biodiversiteit en bodem en wordt zuinig omgegaan met grondstoffen en energie. In deze transitie moeten boeren vanzelfsprekend ook een goede boterham kunnen verdienen.

We kiezen nu voor de toekomst. Die ziet er fundamenteel anders uit. Waar het de komende jaren om draait is dat agrariërs in staat worden gesteld om de uitdagingen aan te gaan. En dat boeren die door willen hier uiteindelijk sterker uit te komen.

Door af te stappen van de traditionele landbouw, creëren we kansen. We zijn continu op zoek naar nieuwe innovatieve toepassingen en nieuwe afnemers voor allerlei reststromen. Daarmee spelen we in op de behoeften en wensen van de klant. Minder afval, minder kosten en minder CO2. Van die win-winsituatie profiteert iedereen.

Onze circulaire meststoffen zijn hét alternatief.

De vraag naar vloeibare circulaire meststoffen is groot, zeker met de huidige klimaatproblematiek. De landbouw moet efficiënter omgaan met fosfaat en stikstof, maar ook met fossiele energie. Met onze circulaire meststoffen bieden we hét alternatief. We hebben het dan over bemestingsstoffen waarbij tijdens de productie geen eindige bronnen worden gebruikt. Denk aan compost, dierlijke mest en stikstofkunstmest, geproduceerd uit reststromen.

Bekijk onze meststoffen

Voordelen van kringloop­landbouw.

Minder restafval en mest-overschot
Minder co2 uitstoot
Aansluiten op vraag duurzame producten

Gerichter bemesten met anorganische meststoffen.

Minerale meststoffen, ook wel anorganische meststoffen of kunstmest genoemd, bestaan niet volledig uit natuurlijke grondstoffen. Voor deze kunstmeststoffen is een industrieel proces nodig. Maar kunstmeststoffen hebben wel een ander belangrijk voordeel. Ze zijn zo gemaakt, dat de voedingsstoffen direct worden opgenomen door de plant. Er is dus geen omzetting nodig zoals bij organische meststoffen. Een bijkomend voordeel is dat het voedingsrecept zelf samen te stellen is. Minerale meststoffen zijn dus uitstekend af te stellen op de behoeften van het gewas waardoor gerichter bemesten mogelijk maken. Stelt biedt twee varianten anorganische meststoffen aan, Growsol 15 en Ammoniumsulfaat.

Mogelijkheden bespreken?