Skip to main content

Kosten verlagen en duurzaamheid verhogen met ons netwerk en transport.

Zo blijven uw installaties altijd in beweging.

We hebben een groot wagenpark dat we flexibel kunnen inzetten en leveren 24 uur per dag dienstverlening. Daardoor weet u zeker dat uw processen nooit stilstaan. Jarenlange ervaring in het transport van vloeistoffen, brede kennis van afvalstromen en expertise in het toepassen van restproducten zorgen ervoor dat we onze diensten overal in Nederland kunnen inzetten. Bovendien zijn we altijd in beweging. We zoeken continu naar innovatieve toepassingen en nieuwe afnemers voor allerlei reststromen. Zo creëren we voor al onze opdrachtgevers een win-win situatie. Een wereld met minder afval, minder kosten en minder CO2.

Vrijblijvend adviesgesprek

Onze groene tankwagens brengen hernieuwbare grondstoffen.

Zestig van onze groene tankwagens doorkruisen elke dag het land om vloeibare reststoffen naar verwerkers of bewerkers te brengen. Want wat voor de een afval is, is voor de ander grondstof. Met het netwerk dat we de afgelopen decennia hebben opgebouwd, koppelen we bedrijven en reststromen aan elkaar en creëren we een enorme groene kringloop.

Ook is Stelt actief bezig met het verduurzamen van het transport. Door het gebruik van HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) behaalden we maar liefst 89% CO2-reductie en stoten we minder schadelijke emissies zoals fijnstof, NOX en zwavel uit. En met de aanschaf van 100% elektrische vrachtwagens hebben we nu zelfs de stap naar zero emissie gezet.

Vervoer van meststoffen zowel intern als extern.

Het Stelt wagenpark vervoert naast eigen meststoffen ook andere vloeibare stoffen voor derden. Zoals:

  • Afvalwater
  • Boorspoeling
  • Dierlijke mest
  • Co-producten
  • en meer
Bekijk onze meststoffen

Een brandschone tank zonder risico’s en verstoppingen.

In de Stelt wasstraat reinigen we met hoge druk en heet water de tank ook inwendig op een grondige manier. Zo voorkomen we vervuiling en houden we elke lading zuiver.

Vrijblijvend adviesgesprek

Tijdelijke opslag van vloeistoffen.

Om stoffen tijdelijk op te vangen kunnen we zodra dat nodig is, vloeistofcontainers plaatsen. Daarbij kunnen we 24 uur per dag inzicht houden en ook de container legen wanneer deze bijna vol is. Bovendien kunnen we grote volumes tijdelijk opslaan in silo’s op ons eigen terrein.

Daarom de logistieke oplossingen van Stelt.

30 jaar ervaring
Uniek in onze aanpak
Lange termijn partnerships
Voorlopen door te innoveren

Kwaliteit en veiligheid staan bij ons altijd voorop.

Bij Stelt weet u zeker dat u voor kwaliteit kiest. Wij zijn in het bezit van ISO 9001, ISO 14001, VCA-P, VKL certificaten en staan hoog op de CO2 prestatieladder. Onze medewerkers beschermen we uitstekend met op maat gemaakte protectie. Ook hebben zij hun eigen middelen zoals meetapparatuur. Bovendien werken we voortdurend aan het vergroten van de bewustwording rondom veiligheid zodat werksituaties veilig zijn en blijven.