Skip to main content

Omdat goede kalibemesting planten gezond houdt.

Daarom organische kalimeststoffen van Stelt.

De Stelt kalimeststoffen zijn uniek, omdat ze organisch zijn. Het grote voordeel daarvan is dat ze niet alleen kali, maar een diversiteit aan nutriënten bevatten. Stelt kalimeststoffen zijn ook nog eens chloorarm, waardoor het niet schadelijk is voor de bodem.

Het kaliassortiment van Stelt heeft zich door de jaren heen bewezen en past uitstekend bij de ambities van de duurzame, circulaire en regeneratieve kringlooplandbouw, die we ook wel de Stelt landbouwmethode noemen.

Waar te verkrijgen

Resultaten.

  • Vitaal gewas
  • Verbeterde CO2-footprint
  • Betere kwaliteit
  • Betere opbrengst
  • Goede prijs-kwaliteit verhouding

Kali meststoffen.

Kalium heeft een essentiële rol in de ontwikkeling van het gewas. Zo gebruikt een plant kalium voor de fotosynthese, de productie en het transport van koolhydraten, de energievoorziening en de vochthuishouding. Bovendien verbetert kalium eigenschappen zoals smaak, kleur, geur en houdbaarheid. Omdat het bij zoveel processen een rol speelt, wordt kalium ook wel het kwaliteitselement genoemd. Nóg beter zijn de Stelt kalimeststoffen. Deze worden gemaakt van reststoffen, meestal afkomstig uit fermentatieprocessen van de industrie.

Kaliflow

Kaliflow is een vloeibare kalimeststof met kalisulfaat als hoofdelement waaraan magnesium en calcium worden toegevoegd. Het maakt Kaliflow tot een excellente meststof voor de teelt van hoogwaardige gewassen als aardappelen, uien, suikerbieten, wortels en vollegrondsgroenten.

Kaliflow

NP205K20S03MgOCaO
Kaliflow31,5100110-6
Kalimagflow31,5100110256
Kaliflow premium0010017025100
Contact opnemen

Natuc

NatuC is een vloeibare zwavelhoudende stikstof en kalimeststof. NatuC kan dienen als een basismeststof voor de totale bemesting. De organisch gebonden stikstof is de ideale meststof voor gebruik in het voorjaar bij de teelt van zomergranen, aardappels en suikerbieten.

NP2O5K2O
NatuC6013100
Contact opnemen

Vinasse/PPL

Vinasse en PPL zijn reststoffen afkomstig uit de suiker- en de zetmeelindustrie. De organisch inzetbare chloorarme en kalirijke meststof is geschikt voor alle gewassen, maar wordt vooral gebruikt voor overbemesting bij de teelt van aardappelen en groentegewassen. Beide producten hebben een SKAL toelating voor de bemesting van biologische gewassen.

NP2O5K2O
Vinasse40240
PPL231370
Contact opnemen

Kali-concentraat

Kali-concentraat is een vloeibare dierlijke kalimeststof die wordt verkregen door het strippen/indikken van dierlijke Digestaat. De meststof is geschikt voor het opwaarderen van onbewerkte dierlijke mest. Ook kunt u de meststof inzetten als enkelvoudige kalimeststof. Een goede kalibemesting houdt de plant gezond.

NP2O5K2O
Kali-concentraat6470
Contact opnemen

Met onze bemesting houden we uw perceel in topconditie.

De bodem bestaat uit minerale gronddeeltjes, organische stof, lucht en water. Hierbij kan de vorm en grootte van de minerale gronddeeltjes verschillen, waardoor de bodem op uw perceel niet overal hetzelfde is. Ook de hoeveelheid aan organische stof, pH en nutriënten zijn niet op elke plek van het perceel gelijk. Toch moet u de variatie in de bodemsamenstelling nauwkeurig in beeld hebben om de teelt en opbrengst te optimaliseren. Zo kunnen we op specifieke plaatsen bemesten. Natuurlijk helpen we u daar graag bij. Dat doen we met onderstaand stappenplan:

  1. Bodemscan: met een bodemscan krijgen we inzicht in de samenstelling van de bodem. Door het gebruik van passieve gammasensoren krijgen we een vlakdekkende beschrijving van de bodemtextuur. Niet alleen bovengronds maar ook in de bodem.
  2. Bodemanalyse: met bodemscans maken we een analyse van het perceel. De verkregen data wordt verwerkt met GIS software. Met als resultaat een bodemkaart waarmee we op specifieke plaatsen kunnen bemesten.
  3. Taakkaarten: zodra we helder hebben wat uw perceel nodig heeft, zullen we met behulp van de bodemkaart de taakkaart maken en zo bemesten op plaatsen waar dat nodig is. We zorgen voor de juiste producten, mineralen en meststoffen voor de bodem en het gewas.

Geavanceerde machines voor maximaal resultaat.

We zetten geavanceerde machines in om de meststoffen te verspreiden. Daarmee garanderen we een minimale belasting van de grond en een maximale werking en verspreiding. We houden de bodemstructuur intact, terwijl we de meststoffen efficiënt en uiterst nauwkeurig verdelen.

Onze geavanceerde machines zijn voorzien van (rups)banden die de ondergrond zo min mogelijk belasten en structuurbederf voorkomen. De apparatuur die we gebruiken om te doseren kent innovatieve technieken zoals RTK GPS: nauwkeuriger bestaat niet.

Met ons moderne wagenpark kunnen we voor elk perceel de juiste machine inzetten. Zo behouden we de bodemstructuur, zorgen we voor een optimaal rendement en voorkomen we eventuele overlap. Zelfs bij slecht zicht door mist of bij nacht.