Skip to main content

Omdat een goede stikstofbemesting het maximale uit uw gewas haalt.

Daarom stikstofmeststoffen van Stelt.

Om de uitstoot van industriële stikstof te voorkomen winnen we stikstof terug uit industriële procesluchten. We creëren daarmee vloeibare stikstofmeststoffen die daarmee de traditionele stikstofbinding verdrijft. Zo dragen we bij aan de doelstellingen voor de landbouw als het gaat om circulariteit. Stelt waardeert het product verder op met een hoog werking coëfficiënt stikstofmeststof, die voldoet aan de landbouwpraktijken van vandaag.

Waar te verkrijgen

Resultaten.

  • Betere kwaliteit
  • Lagere CO2-footprint
  • Goede prijs/kwaliteit verhouding

Stikstof meststoffen.

Stikstof is cruciaal voor planten in de groeifase (vegetieve fase). Het zorgt namelijk voor de celstrekking van de plant en de ontwikkeling van de bladeren, wat belangrijk is voor de groei. Ook is stikstof een cruciaal element voor fotosynthese. Voor voldoende stikstof in de groeifase is een extra stikstofbemesting nodig.

Growsol 15

Growsol is een mengsel van enkelvoudige vloeibare meststof met stikstof en zwavel als hoofdbestanddelen. Growsol is geschikt als basisbemesting voorafgaand aan de teelt van grassen en granen.

Growsol

% N% SO3
Growsol15,213,25
Contact opnemen

Ammoniumsulfaat

Ammoniumsulfaat is een reststof uit de industrie die valt onder de categorie overige organische reststoffen. Deze zwavelhoudende stikstofmeststof is te gebruiken als deelmeststof bij de teelt van elk gewas.

Ammoniumsulfaat

% N% SO3
Ammoniumsulfaat822
Contact opnemen

Met onze bemesting houden we uw perceel in topconditie.

De bodem bestaat uit minerale gronddeeltjes, organische stof, lucht en water. Hierbij kan de vorm en grootte van de minerale gronddeeltjes verschillen, waardoor de bodem op uw perceel niet overal hetzelfde is. Ook de hoeveelheid aan organische stof, pH en nutriënten zijn niet op elke plek van het perceel gelijk. Toch moet u de variatie in de bodemsamenstelling nauwkeurig in beeld hebben om de teelt en opbrengst te optimaliseren. Zo kunnen we op specifieke plaatsen bemesten. Natuurlijk helpen we u daar graag bij. Dat doen we met onderstaand stappenplan:

  1. Bodemscan: met een bodemscan krijgen we inzicht in de samenstelling van de bodem. Door het gebruik van passieve gammasensoren krijgen we een vlakdekkende beschrijving van de bodemtextuur. Niet alleen bovengronds maar ook in de bodem.
  2. Bodemanalyse: met bodemscans maken we een analyse van het perceel. De verkregen data wordt verwerkt met GIS software. Met als resultaat een bodemkaart waarmee we op specifieke plaatsen kunnen bemesten.
  3. Taakkaarten: zodra we helder hebben wat uw perceel nodig heeft, zullen we met behulp van de bodemkaart de taakkaart maken en zo bemesten op plaatsen waar dat nodig is. We zorgen voor de juiste producten, mineralen en meststoffen voor de bodem en het gewas.

Geavanceerde machines voor maximaal resultaat.

We zetten geavanceerde machines in om de meststoffen te verspreiden. Daarmee garanderen we een minimale belasting van de grond en een maximale werking en verspreiding. We houden de bodemstructuur intact, terwijl we de meststoffen efficiënt en uiterst nauwkeurig verdelen.

Onze geavanceerde machines zijn voorzien van (rups)banden die de ondergrond zo min mogelijk belasten en structuurbederf voorkomen. De apparatuur die we gebruiken om te doseren kent innovatieve technieken zoals RTK GPS: nauwkeuriger bestaat niet.

Met ons moderne wagenpark kunnen we voor elk perceel de juiste machine inzetten. Zo behouden we de bodemstructuur, zorgen we voor een optimaal rendement en voorkomen we eventuele overlap. Zelfs bij slecht zicht door mist of bij nacht.