Skip to main content

De innovatieve technieken van Stelt helpen ons bij de bedrijfsvoering.

Zo’n 15 jaar geleden maakte akkerbouwer Pieter Evenhuis kennis met Stelt. En niet veel later werkte Stelt op grote schaal met Evenhuis samen. Nog steeds zorgt Stelt voor de bemesting van zo’n 70 procent van de percelen van Evenhuis. Toch gaat het hierbij niet om enkel mest uitrijden. “De innovatieve manier waarop Stelt werkt, is voor ons van groot belang bij precisielandbouw”, zegt Evenhuis. De eigenaar van loonbedrijf Akkerbouw-loonbedrijf Evenhuis V.O.F. vertelt over de meerwaarde die Stelt voor hun heeft.

Evenhuis is pionier op het gebied van precisielandbouw. “Daar zijn we al zo’n 12 jaar mee bezig. Eigenlijk komt het erop neer dat we met zo min mogelijk input een zo goed mogelijk product willen realiseren. Wij verbouwen onder meer aardappelen, bieten, uien, snijmais en gras. Allemaal verschillende gewassen met dus ook verschillende behoeften. Met precisielandbouw werken we ernaar toe om elk gewas te geven wat het nodig heeft. Dat zorgt voor de beste opbrengst. Bovendien hoeven we door efficiënte bemesting veel minder in te zetten op gewasbescherming. En daardoor heeft het gewas dan weer minder hersteltijd nodig. Helemaal zonder chemie werken, volledig biologisch dus, is voor ons een brug te ver. Dat levert simpelweg nog te weinig op. Maar met precisielandbouw zorgen we wel voor betere gewassen.”

Bodem scannen, data verzamelen.

Bij die precisielandbouw krijgt Evenhuis ondersteuning van Stelt. Evenhuis: “Tijdens het uitrijden van de KaliFlow scant Stelt de bodem. Daardoor verzamelt Stelt data die ze met ons delen. Deze zogenoemde bodemkaarten analyseren we zodat we de bemesting in het volgende teeltseizoen waar nodig kunnen bijstellen. In het teeltseizoen dat daar dan weer op volgt zien we vervolgens precies wat het effect is geweest van de aanpassing in de bemesting. En zo kom je tot steeds preciezere bemesting voor elk gewas.”

Samen precisiebemesting naar een hoger plan tillen.

Evenhuis gelooft voor de volle 100% dat precisiebemesting de toekomst heeft. “Het wordt in de landbouw steeds belangrijker dat je kunt laten zien wat je doet en waarom je dat doet. En wij kunnen dat, mede door de technologie van Stelt. Hoewel er nog weinig bedrijven in de landbouw mee bezig zijn, denk ik dat precisielandbouw wel de standaard gaat worden. En ook wij willen en moeten daar nog verdere stappen in maken. Samen met Stelt kunnen wij dit verder uitbouwen en naar een hoger niveau kunnen tillen. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

Lees ook onze andere artikelen.

Er zijn geen berichten gevonden.