Skip to main content

Stelt landbouw

Van reststof naar meststof

Circulaire meststoffen

Voor een vitale bodem en een mooie oogst

Transport

Schakel tussen aanbieder en afnemer

Stesam

Anti-stuifmiddel
30 jaar ervaring
Uniek in onze aanpak
Lange termijn partnerships
Voorlopen door te innoveren

Wij zijn Stelt.

Al 30 jaar een duurzame partner.

Wat we doen
Stelt levert en verspreidt (vloeibare) meststoffen en grondverbeteraars. Dat doen we al jaren als de beste. We zijn dan ook de grootste speler in de markt. We hebben een groot assortiment en zijn in heel Nederland inzetbaar, 24 uur per dag.

De toekomst draait om circulariteit en duurzaamheid, ook voor de land- en tuinbouwsector. En dus doen we alles bij Stelt vanuit een duurzaam perspectief. Van de reststoffen uit de industrie, veehouderij of land- en tuinbouw, maken we producten. Reststof wordt meststof. Want ook wij willen die CO2-footprint verlagen. Die van onszelf én die van onze consumenten, partners en de industrie.

Wij zijn Stelt

Dé partner in duurzame landbouw.

Bij Stelt houden we de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk, dragen we bij aan de verbetering van de biodiversiteit en de bodem en gaan we zuinig om met grondstoffen en energie.
Want om toekomstbestendig te kunnen boeren is verduurzamen essentieel. Stelt gáát voor die duurzame toekomst en helpt agrariërs de uitdagingen waar ze voor staan, aan te gaan. Zodat agrariërs hun bedrijf kunnen voortzetten en er uiteindelijk sterker uitkomen.
Hoe we dat doen?

Onze landbouw­methode

Maandenlange bescherming tegen bodemerosie.

De akkerbouw heeft te lijden onder bodemerosie. Daarmee wordt bedoeld dat de toplaag door wind wegwaait of (regen)water wegspoelt. De kans op erosie is het grootst wanneer de bodem onbegroeid is. Het maakt percelen waarop net een gewas is ingezaaid of geoogst bijzonder kwetsbaar. Waait vruchtbare grond weg of raakt gewas beschadigd, dan heeft dat ernstige gevolgen voor de productiecapaciteit.

Om die toplaag stevig vast te leggen heeft Stelt een hoogwaardige bodemafdekker in huis. Met StesamⓇ beschermen we die toplaag langdurig. Daar profiteren zowel de landbouw, infrasector en de industrie van.

Ontdek stesam

Meerwaarde voor partners.

Jarenlange ervaring in het transport van vloeistoffen, een brede kennis van afvalstromen en expertise in het toepassen van restproducten. Met die combinatie biedt Stelt al jaren meerwaarde voor opdrachtgevers in de agrarische sector, de industrie, de olie-en gaswinningsindustrie, de infra en voor waterschappen. Onze inzet levert ons veel mooie partnerschappen op.

Om onze partners dagelijks te kunnen voorzien van vloeistoffen, bezit Stelt over een groot wagenpark. Hierbij bieden we de volgende transportdiensten aan; tanktransport, kiep- en containertransport. We zijn inzetbaar in heel Nederland en zijn, als het nodig is, 24/7 beschikbaar. Het spreekt voor zich dat we alle benodigde certificaten in huis hebben en dat we volgens de geldende protocollen werken. Veiligheid en efficiëntie vormen voor ons dan ook de basis.

Onze diensten

Waar zijn onze meststoffen te verkrijgen?

Onze producten zijn in heel Nederland verkrijgbaar via gespecialiseerde, deskundige toeleveranciers. Zij adviseren u graag over het meest optimale bemestingsplan.

Wederverkopers